രജിത് സർ നെ എയർപോർട്ടിൽ നയൻ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ [video]

രജിത് സർ നെ എയർപോർട്ടിൽ നയൻ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ – വീഡിയോ യിൽ കേൾക്കാം രജിത് സർ പറയുന്നത് നീ പോയപ്പോളേ ഞാൻ തളർന്നു പോയി എന്ന് . വീഡിയോ കാണാം ഇന്നലെ രജിത് സർ പുറത്താകുന്ന വീഡിയോ വന്നതോടെ നിരവധി അനവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ആണ് പരിപാടിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

video courtesy – being malayali

You may also like...

Leave a Reply